• Krungthai COMPASS ประเมินว่า แม้การระบาดและมาตรการคุมเข้มของภาครัฐใช้เวลาเพียง 2 เดือน แต่กว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวสู่ระดับที่เคยประเมินไว้อาจเป็นช่วงกลางไตรมาส 2 คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียแก่ภาคท่องเที่ยวถึง 1.1 แสนล้านบาท จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะหดตัว 22 ล้านคน *** ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ทิศทางตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2564 น่าจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีจำนวนเพียงประมาณ 86.3 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวสูงถึง 50.0% จากปี 2562 มองว่า ทางการน่าจะขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ เนื่องจากภาคธุรกิจในห่วงโซ่ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดระลอกใหม่และต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว
Home WORLD รายได้พุ่ง 71% กำไร 5.8 ล้านบาท
WORLD รายได้พุ่ง 71% กำไร 5.8 ล้านบาท

WORLD รายได้พุ่ง 71% กำไร 5.8 ล้านบาท

อานิสงส์โลเคชั่นสุดเจ๋ง ลูกค้าแห่โอนห้องชุด เหมาะทั้งซื้อเพื่อการลงทุน-เก็งกำไร-ปล่อยเช่า 

 

ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 1/63 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) มีรายได้รวมจำนวน 44.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 18.52 ล้านบาท คิดเป็น 71.01% โดยรายได้รวมดังกล่าวแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 43.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.4 ล้านบาท เนื่องจากงวดนี้มีการโอนห้องชุดมากกว่าปีก่อน ประกอบกับทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เหมาะแก่การลงทุน ไม่ว่าจะซื้อเพื่อเก็งกำไรหากนำไปขายต่อ หรือซื้อเพื่อปล่อยให้เช่า และรายได้อื่นจำนวน 0.84 ล้านบาท

 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 38.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับรายได้ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน24.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 7.62 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 6.71 ล้านบาทส่งผลให้งบการเงินแสดงผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวน 5.87 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 0.8 ล้านบาทคิดเป็น 11.99%

 

ปัจจุบัน WORLD ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1.โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) จ.ลำพูน แบ่งพื้นที่ออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการรอโอนกรรมสิทธิ์ และพื้นที่พาณิชยกรรมอยู่ระหว่างการพัฒนา 2.โครงการเดอะ ซิตี้หาดใหญ่ จ.สงขลา มีจำนวน 4 อาคาร โดยมี 1 อาคารเป็นห้องชุดพร้อมขาย ส่วนอีก 3 อาคาร ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

 

3.โครงการดิ อะวอร์ดป่าตอง จ.ภูเก็ต มีจำนวน 2 เฟส โดยเฟส 1 เป็นห้องชุดพร้อมขาย ส่วนเฟส 2 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และ 4.โครงการเดอะ ฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ในระหว่างการออกแบบและการพัฒนา

ข่าวเกี่ยวข้อง