• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ในวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นสำคัญ โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564
Home PPPM ยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้สำเร็จพร้อมติดปีกโต
PPPM ยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้สำเร็จพร้อมติดปีกโต

PPPM ยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้สำเร็จพร้อมติดปีกโต

PPPM ยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้สำเร็จพร้อมติดปีกโต คุมค่าใช้จ่ายกดต้นทุนหด 5% บุกอาหารสัตว์เลี้ยง

 

PPPM จัดการปัญหาหนี้หุ้นกู้เบ็ดเสร็จทั้ง 3 รุ่น มูลค่ารวม 727.10 ล้านบาท เจ้าหนี้อนุมัติตาม คำขอยืดการชำระออกไปเป็นปี 2564 ทำให้มีเวลามุ่งมั่นผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ควบคุมค่าใช้จ่ายกดต้นทุนหด 5% พร้อมบุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

 

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้คงค้างอยู่ 3 รุ่น ประกอบด้วย TLUXE205A, TLUXE198A และPPPM213A มูลค่ารวม 727.10 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ยืดระยะเวลาไถ่ถอน และแก้ไขเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ศักยภาพที่มี มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษายอดขายและผลประกอบการ ให้เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปี 2563 นี้

 

“ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเผชิญกับหลายปัจจัยลบ การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ดำเนินการมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการในภาวะค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบลดต่ำลงเช่นกัน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลงราว 5%” นายวรุณกล่าว

 

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 3 ส่วน โดยมีธุรกิจหลักคือ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์, ธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศญี่ปุ่นและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีแผนจะบุกตลาดผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เอง

ข่าวเกี่ยวข้อง