• ‘ทีเอ็มบี’รายงานกำไร 9 เดือน ปี 2563 ที่ 8,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน สำหรับไตรมาส 3 ตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นแม้หนี้เสียยังอยู่ในระดับต่ำที่ 2.33% —— ‘ธนาคารกรุงเทพ’ และบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนของปี 2563 จำนวน 14,783 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลประกอบการของธนาคารเพอร์มาตา ตั้งแต่วันที่ธนาคารเข้าถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 —- ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) ในไตรมาส 3 ของปี 2563 จำนวน 4,641 ล้านบาท ลดลง 69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการตั้งเงินสำรองปกติที่สูงขึ้น สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 22,252 ล้านบาท ลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
Home 'วินด์ เอนเนอร์ยี่' งบปี 62 กำไร 5,888 ล. ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้ารวม1,500 MW
'วินด์ เอนเนอร์ยี่' งบปี 62 กำไร 5,888 ล. ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้ารวม1,500 MW

'วินด์ เอนเนอร์ยี่' งบปี 62 กำไร 5,888 ล. ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้ารวม1,500 MW

เริ่มจ่ายเงินปันผลแล้ว ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม แตะระดับ 1,500 MW จาก 717 MW ในปัจจุบัน พร้อมลุยลงทุนต่อทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำเบอร์หนึ่งด้านพลังลมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศชัด ความขัดแย้งของผู้ถือหุ้นไม่กระทบการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารยืนยันทำหน้าที่เต็มที่ เพื่อผู้ถือหุ้น เพื่อพนักงาน เพื่อผลประโยชน์และความยั่งยืนของบริษัท

 

 

นายกำธร กิตติอิสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร /นายธันว์ เหรียญสุวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ในฐานะผู้นำผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายแผนธุรกิจระยะ 5 ปีข้างหน้า จะผลักดันให้กำลังการผลิตไฟเชิงพาณิชย์ แตะระดับ 1,500 เมกะวัตต์ (MW) จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตรวม 717 MW จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 แห่ง โดยบริษัทฯ มองหาโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เบื้องต้นจะเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม เป็นต้น

 

 

 

“บริษัทฯมีความพร้อมจะลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมีความความพร้อมทั้งเงินลงทุนและบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมทั่วโลกกว่า 20 ปี”

 

ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุน โดยมีแผนการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนประเภทอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากธนาคารซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลัก โดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว

 

 

แผนระยะสั้น คือการระดมทุนจากตลาดตราสารหนี้โดยมีแผนออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้เงินกู้ และนำไปใช้เพื่อขยายกิจการ รองรับแผนลงทุนเพื่อผลักดันให้กำลังการผลิตรวมของกลุ่มบริษัทฯ แตะระดับ 1,500 MW ได้ตามเป้าหมาย

 

ส่วนแผนระยะยาว คืออยู่ในช่วงของการจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการอาศัยตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนจะมีส่วนสนับสนุนให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

 

“สำหรับข้อขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นนั้น เชื่อมั่นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจของ WEH สะท้อนจากผลประกอบการในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกที่รับรู้รายได้จากการขายไฟจากโรงไฟฟ้าครบทั้ง 8 แห่ง โดยมีกำไรสุทธิ 5,888 ล้านบาท มี EBITA มากกว่า 8,000 ล้านบาท และมีรายได้กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เติบโต 5 เท่าจากปี 2556 โดย ทางบริษัทคาดว่าในปี 2563 นี้ จะยังคงมีผลประกอบการอยู่ในระดับที่ดี พร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น’’

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง