• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home ธ.ก.ส. ร่วม ทิพย ชวนทำประกันภัย โควิด-19 
คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน เบื้ยเริ่มต้น 150 บ.
ธ.ก.ส. ร่วม ทิพย ชวนทำประกันภัย โควิด-19 
คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน เบื้ยเริ่มต้น 150 บ.

ธ.ก.ส. ร่วม ทิพย ชวนทำประกันภัย โควิด-19 
คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน เบื้ยเริ่มต้น 150 บ.

ธ.ก.ส. ร่วมกับ บ.ทิพยฯ เชิญชวนประชาชน ทำประกันภัยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 150 บาท ต่อคนต่อปี 
วันนี้ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ในฐานะโฆษกธนาคาร เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการประกัน
ภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus ( 2019-nCoV)) เนื่องจากเป็นโรคติดต่ออันตราย
ที่กำลังแพร่ระบาดหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
 โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคหลอดเลือดสมอง และผ่านการพิจารณาประกันภัย สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง ต้องกลับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน จึงจะสามารถทำ
ประกันภัยได้

 

 

 

ในส่วนของการประกันภัย มีให้เลือกทั้งหมด 4 แผน คือ แผนที่ 1 เบี้ยประกันภัย 150 บาท ต่อคน
ต่อปี คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID- 19) วงเงิน คุ้มครอง 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 10,000 บาท แผนที่ 2 เบี้ยประกัน 250 บาท วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาท แผนที่ 3 เบี้ยประกัน 450 บาท วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาท และแผนที่ 4 เบี้ยประกัน 850 บาท วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 100,000 บาท จำกัดการซื้อ 1 คนต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

ทั้งนี้มีข้อยกเว้นการประกันภัย ที่ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่มีอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและไม่ได้รักษา
ให้หายขาด รวมถึงการตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก ผู้ที่สนใจทำประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 02-555-0-555

ข่าวเกี่ยวข้อง