• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home ธพว.ย้ำผลคดี FRCD ไม่กระทบสภาพคล่อง กันสำรองไว้เพียงพอ
ธพว.ย้ำผลคดี FRCD ไม่กระทบสภาพคล่อง กันสำรองไว้เพียงพอ

ธพว.ย้ำผลคดี FRCD ไม่กระทบสภาพคล่อง กันสำรองไว้เพียงพอ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. กล่าวว่า จากกรณี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SCBT เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ธพว. เรียกชำระเงินตามสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐาน (Cross Currency Swap : CCS) และสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap : IRS) บนบัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ Floating Rate Certificates of Deposit (FRCD) ซึ่งกรณีพิพาทดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2549 และต่อมาได้ต่อสู้คดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ยกฟ้อง ธพว. ต่อมา SCBT ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ กระทั่งวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับให้ ธพว. ชำระเงินตามฟ้องรวมทุนทรัพย์ฟ้อง 5,597 ล้านบาท ทาง ธพว. จึงใช้สิทธิ์ฎีกา และที่สุดวันที่ 24 มีนาคม 2563 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาตัดสินให้ยืนตามศาลอุทธรณ์

 

ธพว. ได้วางแผนกันเงินสำรองล่วงหน้าตั้งแต่มีกรณีพิพาท ทำให้มีเงินทุนสำรองเพียงพอ ดังนั้น การชำระเงินจึงไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินของ ธพว. แต่อย่างใด รวมถึง ผู้ฝากเงินหรือเจ้าหนี้ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ธพว.มีสถานภาพทางการเงินแข็งแกร่ง มั่นคงและมีเสถียรภาพ เพราะเป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม มีสถานะความมั่นคงทางการเงิน โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ถึง 99.1758% อีกทั้ง มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) 10.02% เกินกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด อีกทั้ง รัฐบาลให้ความสำคัญต่อ ธพว. เพราะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าสู่ความรู้คู่เงินทุน ทั้งนี้ ธพว. ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และรายงานงบการเงิน ในรายงานประจำปีของทุกปีที่ผ่านมา

 

สำหรับการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ธพว. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยบุคคลที่เกี่ยวข้อง และได้ลงโทษไล่ออกพนักงาน 4 ราย รวมถึงยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หากได้สรุปผลประการใดจาก ป.ป.ช. ทาง ธพว. จะดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง