• กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเมินทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 29.95-30.25 ต่อดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดแข็งค่าที่ 30.04 ต่อดอลลาร์ โดยตลาดจะให้ความสนใจกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐฯในวันที่ 20 ม.ค. นี้ ซึ่งหลายฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวาย ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าประธานเฟดยังคงมุ่งเน้นสื่อสารกับตลาดถึงการคงไว้ซึ่งนโยบายผ่อนคลายมากเป็นพิเศษ
Home ไปรษณีย์ไทย คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับ AA
ไปรษณีย์ไทย คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับ AA

ไปรษณีย์ไทย คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับ AA

ไปรษณีย์ไทย คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับ AA คะแนน 95.66 ในงานประกาศผลการประเมิน ITA ปี 62 โดย ป.ป.ช.

 

กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2562 – สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับผลการประเมินเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับ AA ด้วยคะแนน 95.66 เป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และอันดับ 6 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ

 

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐระดับ AA ด้วยคะแนน 95.66 สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และเป็นอันดับ 6 ในกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ตัวชี้วัดในการประเมิน 10 ข้อ คือ การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้งบประมาณ คุณภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงการทำงาน และประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งการประเมินผล ITA ในปีนี้มีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมการประเมิน 8,299 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน

 

“ผลการประเมิน ITA ที่ไปรษณีย์ไทยได้รับการประเมินเป็นหน่วยงานระดับ AA ด้วยคะแนนที่สูงถึง 95.66 นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของไปรษณีย์ไทย ที่ได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐ ผู้ใช้บริการ คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเครือข่ายคนไปรษณีย์ไทยกว่า 40,000 คนทั่วประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ของชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ยึดหลักการให้บริการด้วยความปลอดภัย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เติบโตร่วมกับชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยศักยภาพการขนส่งของไปรษณีย์ไทย และการพัฒนาบุคลากรทั่วประเทศให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ และมุ่งสู่การเป็นไปรษณีย์ไทยในใจคนไทยทุกคน” นางสมร กล่าวสรุป

ข่าวเกี่ยวข้อง