• EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดประมาณการ GDP ไทย ปี 2020 เป็นหดตัวที่ -5.6% จากคาดการณ์เดิมที่ -0.3% จากเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการปิดเมืองของไทย --- ด้านเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกที่รุนแรงเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศ ทำให้ EIC คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และมีแนวโน้มหดตัวที่ -2.1% ในปี 2020 ต่ำกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2008-2009 --- ด้าน KKP Research ได้ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้ --- ส่วน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ดังนั้น แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินที่สูงกว่า 10% ของ GDP แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป
Home กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) ถึง 30 มีนาคม 2563
กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) ถึง 30 มีนาคม 2563

กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) ถึง 30 มีนาคม 2563

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร การค้า ตลาด อุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2563

 

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) เข้ามาบริหารงานในหน่วยธุรกิจของ กยท. ให้ก้าวหน้าตามภารกิจ คือต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองขององค์กร และเพื่อขับเคลื่อนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร และการตลาด มีศักยภาพในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารมาสู่ภาคปฏิบัติได้ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ที่สำคัญ หากผู้สมัครมีความรู้ในเรื่องการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ และพลังงานทดแทนจะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ด้านบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร และสามารถทำงานให้กับ กยท. ได้เต็มเวลา

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.thหรือติดต่อสอบถามโทร 02-433-2222 ต่อ 147-148 โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : personel.hr@rubber.mail.go.th หรือมายื่นได้ด้วยตนเองที่ การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคม 2563

ข่าวเกี่ยวข้อง