• ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ในวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อย แต่ในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าประมาณการเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าเป็นสำคัญ โดยยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 มีแนวโน้มติดลบน้อยกว่าที่ประเมินไว้ และมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564
Home กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) ถึง 30 มีนาคม 2563
กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) ถึง 30 มีนาคม 2563

กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) ถึง 30 มีนาคม 2563

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร การค้า ตลาด อุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2563

 

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (BU) เข้ามาบริหารงานในหน่วยธุรกิจของ กยท. ให้ก้าวหน้าตามภารกิจ คือต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองขององค์กร และเพื่อขับเคลื่อนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร และการตลาด มีศักยภาพในการนำนโยบายของฝ่ายบริหารมาสู่ภาคปฏิบัติได้ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ที่สำคัญ หากผู้สมัครมีความรู้ในเรื่องการรับรองมาตรฐานไม้เศรษฐกิจ และพลังงานทดแทนจะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ด้านบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร และสามารถทำงานให้กับ กยท. ได้เต็มเวลา

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.thหรือติดต่อสอบถามโทร 02-433-2222 ต่อ 147-148 โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : personel.hr@rubber.mail.go.th หรือมายื่นได้ด้วยตนเองที่ การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคม 2563

ข่าวเกี่ยวข้อง