• ‘ทีเอ็มบี’รายงานกำไร 9 เดือน ปี 2563 ที่ 8,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน สำหรับไตรมาส 3 ตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้นแม้หนี้เสียยังอยู่ในระดับต่ำที่ 2.33% —— ‘ธนาคารกรุงเทพ’ และบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนของปี 2563 จำนวน 14,783 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลประกอบการของธนาคารเพอร์มาตา ตั้งแต่วันที่ธนาคารเข้าถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 —- ‘ธนาคารไทยพาณิชย์’ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) ในไตรมาส 3 ของปี 2563 จำนวน 4,641 ล้านบาท ลดลง 69% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการตั้งเงินสำรองปกติที่สูงขึ้น สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2563 ธนาคารมีกำไรสุทธิจำนวน 22,252 ล้านบาท ลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
Home BKI ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน
BKI ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน

BKI ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน

กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สาธิตการทำ CPR และสาธิตการดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ นำทีมจิตอาสาบรรเทาภัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้

 

 

นอกจากนี้ พนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการเข้าเฝือก ห้ามเลือด ทำแผล ปั๊มหัวใจ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ และมีความพร้อมสำหรับการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที

ข่าวเกี่ยวข้อง