• กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเมินทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 29.95-30.25 ต่อดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดแข็งค่าที่ 30.04 ต่อดอลลาร์ โดยตลาดจะให้ความสนใจกับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐฯในวันที่ 20 ม.ค. นี้ ซึ่งหลายฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวาย ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าประธานเฟดยังคงมุ่งเน้นสื่อสารกับตลาดถึงการคงไว้ซึ่งนโยบายผ่อนคลายมากเป็นพิเศษ
Home ธ.ไทยเครดิตฯห มอบทุนการศึกษาโครงการ'คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น'ปีที่ 4
ธ.ไทยเครดิตฯห มอบทุนการศึกษาโครงการ'คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น'ปีที่ 4

ธ.ไทยเครดิตฯห มอบทุนการศึกษาโครงการ'คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น'ปีที่ 4

กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2563 - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรหลานของกลุ่มลูกค้าธนาคาร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตลาดชุมชนใกล้ตัว ให้สามารถสร้างรายได้ มองเห็นโอกาส โดยประยุกต์ใช้ความรู้ สื่อต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีมาพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในยุคดิจิทัล 5.0 ผ่านการประกวดเรียงความนำเสนอแนวคิดในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมตลาดชุมชน” ภายใต้โครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” ปีที่ 4

 

ธนาคารไทยเครดิตฯ ดำเนินการตามนโยบายการเป็นธนาคารอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นเคียงข้างผู้ประกอบการให้สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว และมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงส่งเสริมเยาวชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”

 

 

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “วิกฤตโควิด-19 ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น การซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทำลายรูปแบบธุรกิจเดิมๆ หรือที่เราเรียกว่า ดิจิทัลดิสรัปชั่น เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิด ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากล้มหายไป และถูกแทนที่ด้วยธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆ ธ.ไทยเครดิตฯ ซึ่งเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ตลาดชุมชนต้องตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการค้าขาย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการรายย่อย ต้องปรับตัวให้เร็วและทันต่อยุคสมัย เพื่อให้สามารถอยู่รอดและสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”

 

 

ด้าน นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ธนาคารเข้าใจความจำเป็นของลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงความต้องการให้บุตรหลานมีการศึกษาและมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า จึงได้จัดการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของกลุ่มลูกค้าของธนาคาร ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตอกย้ำให้เห็นถึงการช่วยเหลือที่ตรงจุด ไม่ใช่เพียงการให้สินเชื่อ แต่ยังให้ทุนการศึกษาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ผู้ซึ่งจะก้าวขึ้นเป็นกลุ่มที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยต่อไป โดยหัวข้อเรียงความในปีนี้ “เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมตลาดชุมชน” กระตุ้นให้เยาวชนหาแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจของผู้ปกครอง ให้ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้า เพิ่มยอดขายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลงานเรียงความของเยาวชนที่ส่งประกวดในปีนี้ได้สะท้อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้แบบบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี”

 

ติดตามกิจกรรมดีๆ ของธนาคารไทยเครดิตฯ ได้ที่สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ และสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com และเฟซบุ้ก www.facebook.com/TCRBank

ข่าวเกี่ยวข้อง