• ผลจากการประชุม กนง. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่างประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามมาทันที --- ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% โดยเอ็มแอลอาร์ เหลือ 5.25% เอ็มโออาร์ เหลือ 5.875% และเอ็มอาร์อาร์ เหลือ 5.75% เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ และช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนลดต้นทุนทางการเงินรับมือโรคโควิด 19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563---ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลดลงจาก 5.83%  เป็น 5.58% MOR ปรับลดลงจาก 6.30% เป็น 5.95% MRR ปรับลดลงจาก 6.30% เป็น 6.05% ---- ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.35% บรรเทาปัญหาลูกค้าทุกกลุ่มก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 มีผล 22 พฤษภาคม 2563
Home ส่งออกไทย เม.ย. 63 โต 2.1% ทองคำสูงถึง 1,103% 
ส่งออกไทย เม.ย. 63 โต 2.1% ทองคำสูงถึง 1,103% 

ส่งออกไทย เม.ย. 63 โต 2.1% ทองคำสูงถึง 1,103% 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนเม.ย. 2563 อยู่ที่ 18,948.2 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 2.12 YoY สวนทางกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ 4.6 เนื่องจากหลายประเทศคู่ค้าหลักมีมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ที่มองว่า น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าไทยในเดือนเม.ย. 2563 โดยการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวในเดือนเม.ย. 2563 มาจากปัจจัยชั่วคราว 4 ประการ ได้แก่ 

 

การส่งออกทองคำที่โตสูงถึงร้อยละ 1,103 YoY จากความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาก หลังจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในเดือนเม.ย. 2563 โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ และประเทศแถบยุโรป เมื่อหักมูลค่าส่งออกทองคำแล้ว การส่งออกสินค้าไทยหดตัวร้อยละ 10.3 YoY 

 

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ขยายตัวร้อยละ 6.8 ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการทำงานที่บ้าน (Work from home) ที่ทำให้ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้น 

 

การส่งออกสินค้าในหมวดอาหารที่ขยายตัวร้อยละ 10.6 YoY จากอุปสงค์โลกที่เพิ่มขึ้นจากการเร่งนำเข้าอาหารเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนภายในประเทศ 

 

การส่งกลับเครื่องบินพาณิชย์ไปยังประเทศสายการบินต้นทาง อย่างอินโดนีเซียและออสเตรเลีย เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรการจำกัดการเข้าออกประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค. 2563 เป็นต้นมา

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 ว่าจะหดตัวร้อยละ 5.6 YoY แม้ว่าการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะยังขยายตัวดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากความต้องการชั่วคราวของโลกในช่วงวิกฤติสุขภาพ ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยและยังมีความเสี่ยงที่จะหดตัวมากขึ้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละประเทศไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ การปิดเมืองของหลายประเทศทั่วโลกที่ทำให้ห่วงโซ่การผลิตชะงักงัน ก็น่าจะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว